თანხა

500 - 3000 ლარი

მაქს. ვადა

24 თვე

პროცენტი

3.46%

პირველი სესხი

1000 ლარი

+4

GRANDOO.GE - (ი)ს შესახებ :

მინიმალური თანხა: 500 ლარი

მაქსიმალური თანხა: 3000 ლარი

მაქს. სესხის ვადა: 24 თვე

პირველადი პროცენტი: 3.46%

პროცენტი განმეორებით სესხზე: 5.8%

პრიორიტეტი: ევროპული ორგანიზაცია არის wandoo ფინანსის შვილობილი კომპანია რომელიც 3-24 თვემდე გასცემს სესხებს

მინიმალური ასაკი: 20 წელი

სესხის აღება

დამატებითი ინფორმაცია - GRANDOO.GE

რატომ Grandoo?შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ვანდუ ფაინანსი რეგისტრირებულია 2016 წლის 7 მარტს სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, საიდენტიფიკაციო ნომერი: 400165806, ფაქტიური მისამართი: პ.ქავთარაძის ქ. N14ა, სადარბაზო 1, ბინა N 55, თბილისი 0186, საქართველო, ტელ: 032 2000 550.

Grandoo.ge -ის ვებ გვერდზე მოცემულია სესხის კალკულატორი, რომელიც დაგეხმარებათ სწორად დაგეგმოთ გადახდის თარიღი თქვენს მიერ არჩეულ თანხაზე. ჩვენ გთავაზობთ მაქსიმალურად გამჭვირვალე პირობებს, რაც დაგეხმარებათ გააკეთოთ თქვენთვის საუკეთესო არჩევანი სესხის აღების დროს. სესხის საკომისიო შეადგენს წლიურ 71%-ს. თვიური საპროცენტო განაკვეთი განსაზღვრულია 5.8%-ით.ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 100% მდე.
ყველა პირობა არის გამჭვირვალე. სესხის დროულად დაფარვის შემთხვევაში მომხმარებელს აქვს საშუალება ისარგებლოს განმეორებითი სესხით უკვე გაზრდილი ლიმიტით. მომხმარებელი ვალდებულია დროულად დააბრუნოს ათვისებული თანხა,წინააღმდეგ შემთხვევაში დაერიცხება ვადაგადაცილებული თანხის 0,41 %. სესხის ვადაგადაცილება ნეგატიურად აისახება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიაზე.

Grandoo.ge მაღალი პასუხისმგებლობით განიხილავს და ამუშავებს თითოეულ განაცხადს, გადაწყვეტილების მიღება ხდება შიდა შეფასების სისტემის საფუძველზე, სადაც გათვალისწინებულია მსესხებლის მიერ მოწოდებული მონაცემები მის გადახდისუნარიანობაზე და სხვა სასესხო ვალდებულებებზე , ასევე მოწმდება მომხმარებლის საკრედიტო ისტორია სს ,,კრედიტინფო საქართველოს“ მონაცემთა ბაზაში.

მოითხოვეთ სესხი ონლაინ რეჟიმში და მიიღეთ თანხა 15 წუთში !

კალკულატორის საშუალებით აირჩიეთ სესხის თანხა, ვადა და გაიარეთ რეგისტრაცია

იდენტიფიკაციისთვის გადმორიცხეთ 0.01 ლარი ჩვენს საბანკო ანგარიშზე.

როგორც კი თქვენს მიერ გადმორიცხული 0.01 ლარი აისახება ჩვენს სისტემაში დაიწყება თქვენი განაცხადის განხილვა.


რჩევები Grandoo - სგანGrandoo.ge გირჩევთ, რომ სესხის აღებამდე აუცილებლად გაეცნოთ სასესხო ხელშეკრულებას და მის პირობებს. ასევე გაცნობებთ, რომ სესხის გაცემამდე მოწმდება თქვენი საკრედიტო ისტორია. თანხის დროულად დაბრუნების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ ისარგებლოთ გაზრდილი ლიმიტით ყოველ მომდევნო სესხზე. ვადაგადაცილების შემთხვევაში , მიიღებთ დასაფარ სესხზე შეტყობინებას როგორც ელ.ფოსტის ასევე სმს სახით.
დამტკიცება 15 წუთში!
აიღე სესხი სწრაფად და მარტივად